Politica de confiden?ialitate

 

Politica de confidențialitate

PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Această Politică de Confidenţialitate definește modul în care noi, PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

, colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. personale când accesați sau interacţionați cu website-ul nostru naturodomo.ro și de unde obținem sau colectăm datele dvs.

Politica de Confidențialitate este aplicabilă din data de 01.10.2020 .

Dorința noastră este de a vă oferi cele mai bune servicii, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu precădere a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) și a principiilor enunțate de acesta, respectiv: legalitatea, corectitudinea și transparența; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acurateţea datelor; limitarea stocării; integritate și confidențialitate; responsabilitate.

Cuprins:

 • Rezumat.
 • Detalii despre compania noastră.
 • Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru.
 • Ce informații colectăm când ne contactați.
 • Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru.
 • Ce informații colectăm când accesați naturodomo.ro .
 • Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare.
 • Cum colectăm informații despre dvs. de la părți terțe
 • Dezvăluirea și utilizările adiționale ale datelor dvs.
 • Durata stocării datelor dvs.
 • Securizarea informațiilor dvs.
 • Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European
 • Drepturile dvs. asupra datelor personale
 • Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

 

Rezumat.

Această secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate.

Operatorul de date: PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cum colectăm sau obținem informații despre dvs.:

Prin accesarea website-ului naturodomo.ro

Prin abonarea la Newslettere

Colectăm informații despre modul în care utilizați serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizați sau cu care interacționați, frecvența și durata activităților în scopul îmbunătățirii acestora, toate adunate pe platformă.

Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare.

Ocazional și de la terţi părți

Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru  naturodomo.ro:

– nume, ip, detalii de contact, informații din cookie-uri, informaţii despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv şi navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP)

– numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil), introduceți orice informații suplimentare pe care le colectați de la sau în legătură cu persoane fizice.

Cum colectăm informații despre dvs. de la părți terțe:

Aplicațiilor, site-urilor web și integrărilor de la terți, în cadrul serviciilor PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Când utilizezi aplicații, site-uri web sau alte servicii de la terți care folosesc sau sunt integrate în serviciile noastre.

Proprietar nou

Dacă se schimbă dreptul de proprietate sau de control parțial sau total asupra Serviciilor noastre și a activelor asociate, este posibil să transferăm informaţiile tale către noul proprietar.

Oferirea de informații către parteneri și clienţi terți.

Colaborăm cu companii terțe care ne ajută să furnizăm și să îmbunătățim Serviciile noastre sau care folosesc produsele noastre de publicitate sau produse asociate, iar acest lucru întreține funcționarea companiilor noastre și ne dă posibilitatea să oferim servicii gratuite persoanelor din întreaga lume.

Comercianții, furnizorii de servicii și alți parteneri.

Transferăm informații către comercianți, furnizori de servicii și alți parteneri pentru solutionarea de servicii tehnice de infrastructură, analizarea modului de utilizare a serviciilor noastre, măsurarea eficienței reclamelor și serviciilor noastre, furnizarea de asistență pentru clienți, facilitarea plăților sau efectuarea de sondaje și de cercetări academice.

Durata stocării datelor dvs.

Datele Personale vor fi utilizate doar pana la finalizarea procesului de recrutare, iar dacă aţi optat pentru includerea acestora în baza noastră de date, în oricare dintre modalităţile de mai sus, le vom prelucra până la momentul în care vă veţi retrage consimţământul în ceea ce priveşte această prelucrare.

Dacă Datele Personale vor fi necesare în scopuri financiar-contabile, acestea vor fi stocate, pentru acest scop, pe perioada impusă de dispoziţiile legale (5 ani de la închiderea exerciţiului financiar în cursul căruia a avut loc ultima prelucrare).

Dacă Datele Personale sunt necesare în scopul apărării unui drept al nostru în faţa instanţelor de judecată, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescripţie a dreptului la acţiune sau pe perioada derulării oricărui litigiu în faţa instanţelor de judecată.

La momentul intervenţiei oricăreia dintre situaţiile menţionate anterior, noi vom şterge Datele Personale din baza noastră de date şi vom lua măsuri rezonabile pentru a solicita şi clienţilor noştri cărora le-am dezvăluit aceste Date Personale să le şteargă din baza lor de date.

Securizarea informațiilor dvs.

Ne dorim ca informaţiile pe care dumneavoastră ni le oferiţi să rămână la noi. De aceea, vom implementa toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii acestora împotriva distrugerii accidentale, pierderii, divulgarii neautorizate. Personalul nostru este instruit în ceea ce priveşte modul în care trebuie să gestioneze informaţiile primite de la dumneavoastră, clienţii şi furnizorii noştri îşi asumă, la rândul lor, obligaţii de confidenţialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cât permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.

In ceea ce priveşte web-site-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care găzduiesc web-site-ul nostru, şi care includ antivirus, firewall, control regulat al securităţii şi scanari de securitate, testări ale vulnerabilităţilor, sisteme de testare a intruziunilor.

Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

Menționăm faptul că unii dintre clienții noștri pot fi din alte ţări UE sau chiar din ţări non UE , implicaţi în procesul de recrutare, şi cărora le vom transmite, pentru derularea procesului de recrutare, Datele Personale. In acest din urmă caz, ne vom asigura ca vor fi semnate, înainte de transmiterea Datelor Personale, clauze contractuale standard pentru garantarea securităţii Datelor Personale.

La Datele Personale pot avea acces în mod incidental furnizorii de servicii de IT ai PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ(găzduire web-site, mententanţă sisteme informatice), precum şi furnizorii altor servicii precum consultanţi juridici (în situaţia apariţiei unor situaţii litigioase), auditori sau colaboratori direct implicaţi în proiectele de recrutare, însă în toate situaţiile aceştia vor avea acces temporar şi/sau limitat numai la Datele Personale pe care le accesează în mod incidental şi numai pentru perioada necesară furnizării serviciului respectiv. Toţi furnizorii noştri trebuie să respecte obligaţiile de confidenţialitate.

De asemenea, PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ poate pune Datele Personale la dispoziţia Autorităţii de Supraveghere, a instanţelor de judecată, în cazul unor litigii, altor autorităţi ale statului cu atribuţii de control, la solicitarea acestora, ori de câte ori o dispoziţie legală impune o astfel de dezvăluire, sau pentru apărarea drepturilor şi intereselor noastre legitime.

 

Drepturile dvs. asupra datelor personale

Întrucât prelucrăm Date Personale ce vă aparţin, aveţi, în raport cu PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, mai multe drepturi conferite de legislaţia în domeniul protecţiei datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:

– de a solicita Societăţii acces la Datele Personale (în temeiul art. 15 din GDPR) şi care presupune dreptul de a obţine o confirmare din partea Societăţii că prelucrează Date Personale ce vă aparţin, precum şi informaţii cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existenţa dreptului de a ne solicita rectificarea sau ştergerea Datelor Personale, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de opoziţie, a dreptului de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date cu caracter personal, dacă datele sunt transferate către tari terţe şi ce garanţii au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate;

– de a solicita reprezentanţilor PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situaţiei actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ va derula periodic acţiuni de actualizare a bazelor de date, situaţie în care veţi putea primi solicitări în acest sens. Însă, vă rugăm ca şi dumneavoastră să ne contactaţi imediat ce Datele Personale pe care ni le-aţi trimis s-au modificat, pentru a face actualizările necesare.

– de a va retrage consimţământul pe care ni l-aţi acordat pentru prelucrarea Datelor Personale şi de a solicita ştergerea acestora, cu menţiunea că retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimţământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră sau în alte cazuri prevăzute de art. 17 din GDPR;

– de a solicita restricţionarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor Personale sau, în măsura în care vă opuneţi prelucrării, până la momentul soluţionării acestei cereri sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;

– de a va opune prelucrării Datelor Personale în scopul primirii de Newsletters, în temeiul art. 21 din GDPR;

– de a vă adresa cu o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanţelor de judecată;

– dacă şi în măsura în care vor fi îndeplinite condiţiile legale veţi avea şi dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Pentru orice întrebări cu privire la cele de mai sus, precum şi pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă responsabilului nostru cu protecţia datelor la adresa de email contact@naturodomo.ro sau la adresa sediului Societăţii.

Dacă doriţi să anunțati ștergerea datelor cu caracter personal sau doriți să anunțați să nu fie stocate sub nici o formă în baza de date a PETRESCU M. ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ puteți transmite o solicitare pe adresa de email oficială: contact@naturodomo.ro


Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Aflați mai multe   Am inteles